Kniha „Cesta DOMOV je ešte ďaleká“ nepriamo nabáda čitateľa k tomu, aby hľadal odpovede na otázky:
 • - kvôli čomu som sa na zemi narodil?
 • - čo je cieľom života na zemi?
 • - je pozemská smrť tou konečnou stanicou v mojom živote?
 • - existuje vôbec život po živote?
 • - čo je večný život a večné zatratenie?
V knihe sú opísané osudy ľudí rôznych vlastností a charakterov, z ktorých každý prežíva svoj vlastný životný príbeh.
Čitateľ sa prostredníctvom hlavných postáv môže zamyslieť aj nad sebou, môže sa v ňom prebudiť chcenie lepšie žiť, túžba po pravom Domove, tom Domove, ktorý sa vznáša kdesi v nebeských diaľavách.
Poznanie zákonov stvorenia dáva každému hľadajúcemu odpovede aj na zmysel jeho putovania týmto stvorením, zmysel života ako takého.
Pochopením všetkých základných súvislostí v živote prichádza k človeku úplne prirodzene aj pochopenie Stvoriteľa a Jeho vôle.
Úryvky z knihy:
"Tomáš, už sa nebudeš musieť vrátiť na Zem, ale cesta Domov je ešte ďaleká. Dávaj si však veľký pozor, ešte si neodčinil všetko"...celý úryvok tu
 
"Preto nech sa vašou jedinou túžbou stane túžba po Svetle. Áno, túžba po Svetle. Verte mi, tej tmy som ja zažil až- až, teraz to už viem. To však neznamená, že nemôžete tu už nič chcieť, nič si želať, naopak"...celý úryvok tu
 
"Ľudia kondolovali pozostalým a vôbec si neuvedomovali, že duša zosnulého Tomáša je pri nich, poletovala nad nimi, kričala na nich, snažila sa nimi zatriasť, veď predsa on žije"...celý úryvok tu
 
"A tak táto duchovná iskra schádzala postupne nadol, prechádzala rôznymi svetmi, kde sa však dlho nezdržovala, lebo musela doputovať až k tej najvzdialenejšej škole."...celý úryvok tu
 
"...je len na nás, či sa nám majú vrátiť zlé dôsledky ako prekliatie za naše predchádzajúce zlé skutky, alebo dobré dôsledky ako požehnanie za naše minulé a súčasné dobré skutky"...celý úryvok tu
 
"Čím viac sme naplnení čistotou a láskou, tým silnejšie nás to nadľahčuje a ťahá nahor, takže stúpame do výšin, na rozdiel od nášho klesania, ak sme naplnení zlými myšlienkami a nedobrým chcením"...celý úryvok tu
 
"Pozemskou smrťou – po prechode krátkej chodby – každý z vás bude mať otvorené dvere len do tej svojej izby, a to takej, ktorá bude zodpovedať presne vášmu vnútru"...celý úryvok tu
 
"Ľudstvo svojím pokriveným spôsobom života, kde už celé tisícročia hlavnú rolu prenechalo rozumu namiesto citu, odsunulo bytosti prírody do ríše rozprávok a legiend. Ale škriatkovia, víly, obri "...celý úryvok tu
 
"A nesmrteľnosť, o ktorej človek odjakživa hovorí? Nesmrteľnosť je schopný dosiahnuť len múdry človek, ktorý je pokojný v radosti i v bolesti."...celý úryvok tu
OBSAH knihy:
 • Úvod
 • Minulosť a čakanie na budúcnosť
 • Po náhlom odchode
 • Na druhej strane
 • Anna a jej vplyv
 • Plynutie do času
 • Prebúdzanie v šere
 • Karolova beznádej a šanca
 • Marta a Emil
 • Návrat na Zem
 • Medzi bratmi a sestrami
 • Prebudenie a túžba po Domove
 • Slepí a hluchí
 • Zvítanie a lúčenie
 • Peter a bytosti prírody
 • Peter a škola
 • Choroba
 • Posledná triednická hodina
 • O prvej a druhej smrti
 • O duchovnej iskre
 • Odchod a spomienky
 • Cesta Domov

späť na stránku www.duchovnapremena.sk