Nesmrteľnosť

blabla

...

Čoho sa teda máme obávať najviac?

Je to varovanie a hrozba, aby sme sa nemuseli dožiť tzv. druhej smrti – duchovnej. To je to večné zatratenie, o ktorom ste už určite počuli. Ale tejto večnej smrti sa dočkajú len takí ľudia, ktorí ťažké životné osudové údery neprijmú v pokore ako zaslúžený dôsledok a hlavne neukážu svojimi skutkami, že chcú žiť podľa vôle Božej, čiže vôle toho, ktorému Jedinému môžeme všetci ďakovať za to, že celé stvorenie, a teda aj tento vesmír ako jeho malá časť vôbec mohol vzniknúť.

A my sme čo v tomto vesmíre? Sme len takým zrnkom piesku v oceáne, nič viac.

A nesmrteľnosť, o ktorej človek odjakživa hovorí? Nesmrteľnosť je schopný dosiahnuť len múdry človek, ktorý je pokojný v radosti i v bolesti.

Vynasnažte sa spoznať odpovede na otázky zmyslu života, odkiaľ ste sem na Zem prišli a kam sa po pozemskej smrti môžete dostať. Je to veľmi dôležité.

...

Späť na hlavnú stránku
Úryvky z knihy:
"Tomáš, už sa nebudeš musieť vrátiť na Zem, ale cesta Domov je ešte ďaleká. Dávaj si však veľký pozor, ešte si neodčinil všetko"...celý úryvok tu
 
"Preto nech sa vašou jedinou túžbou stane túžba po Svetle. Áno, túžba po Svetle. Verte mi, tej tmy som ja zažil až- až, teraz to už viem. To však neznamená, že nemôžete tu už nič chcieť, nič si želať, naopak"...celý úryvok tu
 
"Ľudia kondolovali pozostalým a vôbec si neuvedomovali, že duša zosnulého Tomáša je pri nich, poletovala nad nimi, kričala na nich, snažila sa nimi zatriasť, veď predsa on žije"...celý úryvok tu
 
"A tak táto duchovná iskra schádzala postupne nadol, prechádzala rôznymi svetmi, kde sa však dlho nezdržovala, lebo musela doputovať až k tej najvzdialenejšej škole."...celý úryvok tu
 
"...je len na nás, či sa nám majú vrátiť zlé dôsledky ako prekliatie za naše predchádzajúce zlé skutky, alebo dobré dôsledky ako požehnanie za naše minulé a súčasné dobré skutky"...celý úryvok tu
 
"Čím viac sme naplnení čistotou a láskou, tým silnejšie nás to nadľahčuje a ťahá nahor, takže stúpame do výšin, na rozdiel od nášho klesania, ak sme naplnení zlými myšlienkami a nedobrým chcením"...celý úryvok tu
 
"Pozemskou smrťou – po prechode krátkej chodby – každý z vás bude mať otvorené dvere len do tej svojej izby, a to takej, ktorá bude zodpovedať presne vášmu vnútru"...celý úryvok tu
 
"Ľudstvo svojím pokriveným spôsobom života, kde už celé tisícročia hlavnú rolu prenechalo rozumu namiesto citu, odsunulo bytosti prírody do ríše rozprávok a legiend. Ale škriatkovia, víly, obri "...celý úryvok tu