Túžba po Svetle

blabla

...

Preto nech sa vašou jedinou túžbou stane túžba po Svetle. Áno, túžba po Svetle. Verte mi, tej tmy som ja zažil až-až, teraz to už viem.

To však neznamená, že nemôžete tu už nič chcieť, nič si želať, naopak, využite tú milosť, ktorú ste dostali, že vôbec môžete žiť na Zemi, ale správnym spôsobom.

Hľadajte to, čo je krásne a dobré, hľadajte princípy Pravdy, sú jednoduché.

Nech je všetko predchnuté dobrým chcením, nech váš pohľad smeruje do výšin. Všetko na Zemi raz skončí, to viete aj z fyziky, ani to naše Slnko nebude tu večne svietiť, a tak ani vy nemôžete študovať do nekonečna, každá škola raz končí, aj v tom veľkom vesmírnom kolobehu totiž platia určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Ale nato, aby som ich mohol dodržiavať, musím sa ich snažiť najprv spoznať.

Spoznávajte teda pravidlá večnosti, snažte sa im porozumieť, a hlavne ... žite podľa nich!

...

Späť na hlavnú stránku
Úryvky z knihy:
"Ľudia kondolovali pozostalým a vôbec si neuvedomovali, že duša zosnulého Tomáša je pri nich, poletovala nad nimi, kričala na nich, snažila sa nimi zatriasť, veď predsa on žije"...celý úryvok tu
 
"A tak táto duchovná iskra schádzala postupne nadol, prechádzala rôznymi svetmi, kde sa však dlho nezdržovala, lebo musela doputovať až k tej najvzdialenejšej škole."...celý úryvok tu
 
"...je len na nás, či sa nám majú vrátiť zlé dôsledky ako prekliatie za naše predchádzajúce zlé skutky, alebo dobré dôsledky ako požehnanie za naše minulé a súčasné dobré skutky"...celý úryvok tu
 
"Čím viac sme naplnení čistotou a láskou, tým silnejšie nás to nadľahčuje a ťahá nahor, takže stúpame do výšin, na rozdiel od nášho klesania, ak sme naplnení zlými myšlienkami a nedobrým chcením"...celý úryvok tu
 
"Pozemskou smrťou – po prechode krátkej chodby – každý z vás bude mať otvorené dvere len do tej svojej izby, a to takej, ktorá bude zodpovedať presne vášmu vnútru"...celý úryvok tu
 
"Ľudstvo svojím pokriveným spôsobom života, kde už celé tisícročia hlavnú rolu prenechalo rozumu namiesto citu, odsunulo bytosti prírody do ríše rozprávok a legiend. Ale škriatkovia, víly, obri "...celý úryvok tu
 
"A nesmrteľnosť, o ktorej človek odjakživa hovorí? Nesmrteľnosť je schopný dosiahnuť len múdry človek, ktorý je pokojný v radosti i v bolesti."...celý úryvok tu
 
"Tomáš, už sa nebudeš musieť vrátiť na Zem, ale cesta Domov je ešte ďaleká. Dávaj si však veľký pozor, ešte si neodčinil všetko"...celý úryvok tu