Cesta Domov

blabla

...

Po prechode tunelom sa Tomáš pomaly prebúdza a prvé čo počuje je zurčanie neďalekého potôčika. Jemný vánok sa ihrá s jeho vlasmi, je to veľmi príjemné a osviežujúce. Dvíha hlavu, sadá si a hľadí na čarokrásnu krajinu s množstvom rozmanitých kvetov. Chvíľku pozoruje šantenie malých vtáčikov, ktoré okolo neho poletujú a štebocú, v jednej chvíli sa mu zdá, že ho radostne vítajú.

S novou energiou vstáva, cíti sa taký slobodný, naťahuje sa akoby bol dlhý čas predtým v nejakom väzení či bludisku.

Hlboko sa nadýchne a uľahčene vydýchne. Vtom spozoruje, že sa k nemu približuje svetlá postava. Vôbec sa jej neľaká, taký pokoj z nej vyžaruje. Svetlý mu oznamuje:

„Tomáš, už sa nebudeš musieť vrátiť na Zem, ale cesta Domov je ešte ďaleká. Dávaj si však veľký pozor, ešte si neodčinil všetko.

Kráčaj však neohrozene cestou Pravdy ďalej a potom sa budeš môcť zaradiť do šíku víťazov, verných služobníkov Božích.“

...

Späť na hlavnú stránku
Úryvky z knihy:
"Preto nech sa vašou jedinou túžbou stane túžba po Svetle. Áno, túžba po Svetle. Verte mi, tej tmy som ja zažil až- až, teraz to už viem. To však neznamená, že nemôžete tu už nič chcieť, nič si želať, naopak"...celý úryvok tu
 
"Ľudia kondolovali pozostalým a vôbec si neuvedomovali, že duša zosnulého Tomáša je pri nich, poletovala nad nimi, kričala na nich, snažila sa nimi zatriasť, veď predsa on žije"...celý úryvok tu
 
"A tak táto duchovná iskra schádzala postupne nadol, prechádzala rôznymi svetmi, kde sa však dlho nezdržovala, lebo musela doputovať až k tej najvzdialenejšej škole."...celý úryvok tu
 
"...je len na nás, či sa nám majú vrátiť zlé dôsledky ako prekliatie za naše predchádzajúce zlé skutky, alebo dobré dôsledky ako požehnanie za naše minulé a súčasné dobré skutky"...celý úryvok tu
 
"Čím viac sme naplnení čistotou a láskou, tým silnejšie nás to nadľahčuje a ťahá nahor, takže stúpame do výšin, na rozdiel od nášho klesania, ak sme naplnení zlými myšlienkami a nedobrým chcením"...celý úryvok tu
 
"Pozemskou smrťou – po prechode krátkej chodby – každý z vás bude mať otvorené dvere len do tej svojej izby, a to takej, ktorá bude zodpovedať presne vášmu vnútru"...celý úryvok tu
 
"Ľudstvo svojím pokriveným spôsobom života, kde už celé tisícročia hlavnú rolu prenechalo rozumu namiesto citu, odsunulo bytosti prírody do ríše rozprávok a legiend. Ale škriatkovia, víly, obri "...celý úryvok tu
 
"A nesmrteľnosť, o ktorej človek odjakživa hovorí? Nesmrteľnosť je schopný dosiahnuť len múdry človek, ktorý je pokojný v radosti i v bolesti."...celý úryvok tu