Zákon akcie a reakcie

blabla

...

K obrazu, ktorý zrýchlene prebieha pred jeho zrakom, sa pridáva hlas radcu, keď pri pohľade na zvislú úsečku počuje:

„Zákon tiaže. Na jednej strane prežívame radosť a šťastie, tieto krásne city v nás prebúdzajú pocit, že sme ľahučkí ako páperie, že by sme najradšej vzlietli k nebu, sú to svetlé, povznášajúce okamihy našej prítomnosti, ktoré cítime v našich dušiach, avšak na druhej strane musíme znášať trápenie, smútok a žiaľ, ktoré nás naopak tlačia nadol, to sú temné okamihy v našom živote, ktoré z nás často robia zhrbených, ťažkopádnych a nešťastných ľudí.

Čím viac sme naplnení čistotou a láskou, tým silnejšie nás to nadľahčuje a ťahá nahor, takže stúpame do výšin, na rozdiel od nášho klesania, ak sme naplnení zlými myšlienkami a nedobrým chcením, ktoré nás zrážajú do hlbín.“

Tomášovi skĺzne zrak na vodorovnú úsečku, pričom hlas radcu hovorí:

„Zákon rovnorodosti. Poznáš predsa príslovie, vrana k vrane sadá a rovný rovného si hľadá.“

Pri pohľade na kruh počuť:

„Zákon spätného pôsobenia. Inak povedané, zákon príčiny a následku, ty ho z fyziky poznáš ako zákon akcie a reakcie.“

...

Späť na hlavnú stránku
Úryvky z knihy:
"Pozemskou smrťou – po prechode krátkej chodby – každý z vás bude mať otvorené dvere len do tej svojej izby, a to takej, ktorá bude zodpovedať presne vášmu vnútru"...celý úryvok tu
 
"Ľudstvo svojím pokriveným spôsobom života, kde už celé tisícročia hlavnú rolu prenechalo rozumu namiesto citu, odsunulo bytosti prírody do ríše rozprávok a legiend. Ale škriatkovia, víly, obri "...celý úryvok tu
 
"A nesmrteľnosť, o ktorej človek odjakživa hovorí? Nesmrteľnosť je schopný dosiahnuť len múdry človek, ktorý je pokojný v radosti i v bolesti."...celý úryvok tu
 
"Tomáš, už sa nebudeš musieť vrátiť na Zem, ale cesta Domov je ešte ďaleká. Dávaj si však veľký pozor, ešte si neodčinil všetko"...celý úryvok tu
 
"Preto nech sa vašou jedinou túžbou stane túžba po Svetle. Áno, túžba po Svetle. Verte mi, tej tmy som ja zažil až- až, teraz to už viem. To však neznamená, že nemôžete tu už nič chcieť, nič si želať, naopak"...celý úryvok tu
 
"Ľudia kondolovali pozostalým a vôbec si neuvedomovali, že duša zosnulého Tomáša je pri nich, poletovala nad nimi, kričala na nich, snažila sa nimi zatriasť, veď predsa on žije"...celý úryvok tu
 
"A tak táto duchovná iskra schádzala postupne nadol, prechádzala rôznymi svetmi, kde sa však dlho nezdržovala, lebo musela doputovať až k tej najvzdialenejšej škole."...celý úryvok tu
 
"...je len na nás, či sa nám majú vrátiť zlé dôsledky ako prekliatie za naše predchádzajúce zlé skutky, alebo dobré dôsledky ako požehnanie za naše minulé a súčasné dobré skutky"...celý úryvok tu